iconArrowElementiconArrowElementiconArrowElementwarenkorn_kontur_2iconCheckPathElement 2Element 1lupe_dunkelblaulupe_dunkelgrauElement 1konto_kontur_1Element 1herz_kontur_2

Veelgestelde vragen

Betalen

Bezahlung
Hier vindt u alle vragen en antwoorden over Betalen. Bij Heine kunt u op verschillende manieren betalen, geheel naar uw wensen.
Hoe kan ik betalen per iDEALDetailsSluiten

iDEAL – hoe werkt het?

• Kies iDEAL als betaalwijze en selecteer uw bank.
• Na het plaatsen van uw bestelling wordt u automatisch doorgeleid naar de door u gekozen bank.
• Meld u hier aan met uw bankgegevens en bevestig de transactie.
• Na succesvolle afronding ontvangt u een bevestiging van uw bestelling per e-mail.

Wat zijn de bankgegevens van Heine?DetailsSluiten

Onze bankgegevens zijn:

ING Bank N.V. Amsterdam
IBAN: NL39 INGB 0007 1102 91
BIC: INGBNL2A

Kan ik in termijnen betalen?DetailsSluiten

Betaling in termijnen

Heine is bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten geregistreerd op grond van de toepasselijke wetgeving als een onderneming die goederenkrediet verstrekt. Met de betaalservice zoals aangeboden door Heine hebt u de mogelijkheid met een door lopend krediet in termijnen te betalen. Dit betekent in geen geval dat de koopschuld in een huurschuld wordt omgezet. Op ieder rekening overzicht dat u per post van Heine ontvangt, wordt naast het saldo ook een termijnbedrag aangegeven. Als u niet het totale saldo aan Heine betaalt, maar ten minste de termijn, dan geeft u daarmee te kennen dat u akkoord gaat met de betaalservice en de daarmee samenhangen de bepalingen en kosten, zoals vermeld in de catalogus. U dient telkens voor de laatste betalingstermijn die op het rekening overzicht is genoteerd, ten minste het op het rekeningoverzicht vermelde termijnbedrag te betalen. Dit gedeelte van het totale bedrag wordt bepaald volgens het schema dat zich in de catalogus en/of op de website onder "Betalen" bevindt. Uiteraard mag u zonder extra kosten ook meer aflossen dan het termijnbedrag. U mag tot de op het rekening overzicht vermelde kredietlimiet bestellingen doen. Als de kredietlimiet door uw bestellingen wordt overschreden, wordt dit beschouwd als een aanvraag om uw krediet limiet te ver hogen. Hierdoor kan het termijnbedrag veranderen. Heine kan de verhoging van de kredietlimiet echter weigeren. Voor het gebruik van de betaalservice geldt een ondergrens van € 25,-. Overschrijdt het saldo € 1000,-, dan is een schriftelijke, door beide partijen onder tekende overeenkomst wette lijk voorgeschreven. Voor de beoordeling van de door u aangevraagde kredietlimiet wordt gebruikgemaakt van moderne, statistisch onderbouwde systemen die op uw bestel- en betalingsgedrag gebaseerd zijn en die door onze eigen economische ervaringsgegevens en door de informatie van BKR worden aangevuld. Mochten nog meer gegevens benodigd zijn, dan wordt door ons informatiebureau extra informatie opgevraagd. Indien Heine op basis van de informatie van BKR uw kredietaanvraag afwijst, zal Heine u daar onverwijld en kosteloos schriftelijk of via een andere duurzame drager van op de hoogte stellen. Bij afwijzing van uw kredietaanvraag doen wij u op uw verzoek schriftelijk opgaaf van de redenen daarvan. Heine behoudt zich in bepaalde gevallen het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant en/of om vooruitbetaling of betaling via creditcard te eisen.

Heine behoudt zich in individuele gevallen het recht voor om informatie in te winnen die noodzakelijk is voor beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant. Op grond van de kredietwaardigheid en bij een eerste bestelling behoudt Heine zich het recht voor om alleen te leveren bij betaling met een creditcard of als de klant vooruitbetaalt.

In eenvoudige maandelijkse termijnen betalen. Voor slechts € 25,- per maand kunt u bijvoorbeeld al een nieuwe outfit of een meubelstuk bestellen! Hier ziet u een overzicht van wat allemaal mogelijk is. U denkt na over hoeveel u per maand wilt betalen, en ziet dan zelf meteen hoeveel u kunt besteden!

Voor een maandelijks bedrag van € kunt u onder doorlopend krediet besteden tot € Jaarlijk kostenpercentage* Rente per maand (%) Theoretische looptijd
25,-
30,-
40,-
50,-
100,-
200,-
200,-
300,-
400,-
500,-
1.000,-
2.000,-
12,67
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
1,279
1,279
1,279
1,279
1,279
1,279
8
11
11
11
11
11

* Het jaarlijks kostenpercentage geeft de totale kosten van het krediet weer. Behalve de rente zijn er geen andere kosten aan de betaalservice verbonden. Voor de berekening van het jaarlijks kostenpercentage zijn we uitgegaan van de volgende aannamen:

  1. Het totale kredietbedrag wordt onmiddellijk en in één keer helemaal opgenomen.
  2. Afhankelijk van de kredietlimiet vindt aflossing plaats in 9 of 11 gelijke maandelijkse termijnbedragen inclusief de verschuldigde rente.
  3. De rente over het krediet wordt maandelijks achteraf berekend.
  4. Er wordt tussendoor niet extra afgelost of een nieuwe opname gedaan.
  5. De debetrentevoet van het krediet blijft de hele duur van de overeenkomst gelijk.
Over het saldo van de betaalservice wordt rente berekend, waarvan de hoogte op het rekeningoverzicht wordt vermeld. De hoogte van deze rente kan door Heine worden veranderd met inachtneming van het wettelijke maximum. De verandering van de rente gebeurt vanaf het tijdstip waarop ze aan de klant schriftelijk of via een andere duurzame drager is medegedeeld. Deze rente wordt achteraf op het saldo van het voorgaande rekeningoverzicht berekend. De hiervoor beschreven betaalservice mag in ieder geval door Heine met onmiddellijke ingang worden opgezegd en het op dat ogenblik nog aan Heine verschuldigde bedrag wordt direct opeisbaar, als:
  1. a) een klant die al twee maanden met de betaling van een betaalbaar termijnbedrag achterstallig is, ook na aanmaning zijn verplichtingen niet nakomt;
  2. b) een klant naar het buitenland vertrekt;
  3. c) een klant Heine opzettelijk verkeerde informatie heeft verstrekt
Voor het bij de opzegging opeisbare bedrag inclusief de tot op dat ogenblik verschuldigde rente wordt, in het hierboven in a bedoelde geval, rente wegens te late betaling in rekening gebracht. De hoogte van de rente wegens te late betaling is gelijk aan de overeengekomen rente; deze kan door Heine worden veranderd met inachtneming van het geldende wettelijke maximum. De verandering van de rente wegens te late betaling wordt van kracht op het ogenblik waarop ze aan de klant wordt medegedeeld. Heine kan het door de klant verschuldigde totaalbedrag door derden laten innen. De kosten die hieraan verbonden zijn zullen op u verhaald worden. Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben en kredietverkrijging bemoeilijken. Op uw schriftelijke aanvraag laat Heine u een gespecificeerd overzicht van het huidige openstaande saldo toekomen.

Hoe kan ik betalen met een creditcard?DetailsSluiten

Betalen met creditcard

Geef bij telefonische bestelling of bestelling via internet aan dat u met een creditcard wenst te betalen. Met een creditcard van VISA of MasterCard bent u altijd verzekerd van een veilige transactie. Daarnaast zorgen de nieuwste coderingstechnieken ervoor dat u altijd veilig kunt betalen.

Tijdens het bestellen wordt u zowel naar het nummer als naar de geldigheid van uw kaart gevraagd en daarnaast naar de creditcardmaatschappij en de veiligheidscode. Het controlenummer is bij VISA en MasterCard een driecijferig nummer dat u vindt op de achterzijde van de kaart.
Op dit moment kunnen wij helaas geen prepaid creditcards accepteren.

Heine maakt gebruik van de beproefde beveiligingsmethoden ’Verified by VISA’ en ’MasterCard SecureCode’. Deze authenticatieprocessen geven de zekerheid dat uitsluitend de rechtmatige kaarthouder en de legitieme online-verkoper aan de transactie deelnemen. Indien de uitgevende bank van uw creditcard aan ’Verified by VISA’ of ’MasterCard SecureCode’ deelneemt, wordt bij een bestelling online, na invoer van uw gegevens (kaartnummer, creditcardmaatschappij, geldigheidsduur en controlenummer) een entry-pagina van uw bank geopend. Hier dient u uw persoonlijke wachtwoord van ’Verified by VISA’ of ’MasterCard SecureCode’ in te voeren

Op deze entry-pagina leest u ook een persoonlijke begroeting, die u zelf bij de registratie voor ’Verified by VISA’ of ’MasterCard SecureCode’ kunt instellen. Na het invoeren van uw wachtwoord kunt u uw bestelling nogmaals in alle rust controleren. Mocht u nog iets aan uw bestelling willen wijzigen, waardoor het te betalen bedrag verandert, dan wordt u gevraagd nogmaals uw creditcardgegevens in te voeren.

Bent u uw persoonlijke wachtwoord voor ’Verified by VISA’ of ’MasterCard SecureCode’ vergeten, neemt u dan contact op met uw bank. Mocht u nog geen persoonlijk wachtwoord hebben, dan wordt tijdens uw online-bestelling op de entry-pagina van uw bank bij de wachtwoordinvoer een registratieformulier getoond. Wanneer u dit formulier hebt ingevuld kunt u uw bestelling bij Heine afronden. Sommige banken bieden de mogelijkheid van uitgestelde registratie. Het is echter belangrijk om te weten dat enkele van deze banken na herhaalde annulering van het registratieproces de creditcard ten behoeve van uw eigen veiligheid blokkeren voor online gebruik. Neemt u in dat geval contact op met uw bank.

Bij betaling met een creditcard kunt u snel en gemakkelijk gebruik maken van alle gangbare diensten van Heine. Wij vragen uw begrip voor het feit dat creditcardbetaling niet gecombineerd kan worden met de opties ’koop op afbetaling’ en ’uitstel van betaling’. Bij betaling per creditcard wordt de aankoopprijs pas in rekening gebracht bij aflevering van de bestelling. Besluit u om een bestelling te retourneren dan schrijven wij het afgeboekte bedrag onmiddellijk na ontvangst van de zending weer bij op uw creditcard.

Hoe kan ik betalen per acceptgiro?DetailsSluiten

Hoe kan ik betalen per acceptgiro?

Betaling in één bedrag:

U ontvangt bij uw bestelling een euro-acceptgiro, waarmee u zeer eenvoudig kunt betalen. Wij verzoeken u met deze ingevulde euro-acceptgiro binnen 14 dagen naar uw bank te gaan. Indien u gebruik wilt maken van onze service om in termijnen te betalen, verstuurt Heine een rekeningoverzicht van de in de voorgaande maand afgeleverde of teruggezonden artikelen en betalingen. De inhoud van het rekeningoverzicht afgeleverde of teruggezonden artikelen en betalingen. De inhoud van het rekeningoverzicht geldt als juist erkend, als u niet binnen 14 dagen na ontvangst van het rekeningoverzicht laat weten dat u het met de op het rekeningoverzicht vermelde gegevens niet eens bent. Indien u wenst, kan Heine u een nauwkeurigere specificatie van het rekeningoverzicht bezorgen. U dient het op het rekeningoverzicht genoemde saldo te betalen voor de laatste betalingstermijn die op het rekeningoverzicht is vermeld. Als het rekeningbedrag niet voor de laatste betalingstermijn is betaald, heeft Heine het recht rente en/of administratiekosten in rekening te brengen. Bij meer dan een maand achterstand wordt ten minste € 4,00 administratiekosten per maand in rekening gebracht. Als u na een maand het openstaande saldo nog niet hebt betaald, heeft Heine het recht extra rente in rekening te brengen vanaf de dag dat u achterstallig bent tot de dag dat Heine het totale bedrag ontvangt. De hoogte van deze rente komt overeen met de huidige, wettelijke rentevoet. Als u met de betaling van het op het rekeningoverzicht genoemde bedrag achterstallig blijft, heeft Heine het recht op een door haar bepaald tijdstip de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hiermee verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen ten laste van u. Het recht van Heine om de reële kosten in rekening te brengen, indien deze hoger zouden zijn, blijft hierdoor onaangetast.

Bij betaling in één bedrag

Als u meerdere artikelen hebt besteld die in aparte delen worden geleverd, heeft Heine het recht de levering van de artikelen uit te stellen, als u de genoemde betalingsverplichtingen niet nakomt.

Eigendomsvoorbehoud:

Tot volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn bestelde artikelen wettelijk eigendom van de firma Heine.
De catalogusprijzen zijn inclusief BTW. Heine kan de Algemene Voorwaarden die voor de periode nadien gelden, wijzigen.

Nieuwe regelgeving inkomens - en lastentoets DetailsSluiten

Per 1 december 2016 zijn wij wettelijk verplicht al onze kredietovereenkomsten met een limiet hoger dan € 250 bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel te melden. Voorheen was de ondergrens nog € 500 en was het saldo beslissend in plaats van de limiet. Bovendien hoefden we pas een melding te maken bij BKR vanaf twee maanden na ingang van de kredietovereenkomst terwijl we dit nu binnen een maand moeten melden.

Voor kredieten tussen € 250 en € 500 geldt een overgangstermijn van vier maanden. Dat betekent dat we die kredietovereenkomsten pas bij het BKR hoeven te melden als na 1 april 2017 het saldo nog steeds hoger is dan € 250.

Wat zijn de gevolgen?

Heb je op dit moment geen saldo? Pas als je weer opnieuw een bestelling bij heine plaatst van meer dan € 250 en je voor betaling in termijnen kiest, word je opnieuw gevraagd de inkomens- en lastentoets in te vullen. Als je die positief afrondt, wordt je limiet opnieuw (hoger) vastgesteld en melden we de kredietovereenkomst bij het BKR.

Is op dit moment je saldo lager dan € 250? Dan krijg je bij de eerstvolgende bestelling waarmee je saldo boven de grens van € 250 komt een inkomens- en lastentoets voorgelegd. Als je die positief beantwoordt, wordt je limiet opnieuw (hoger) vastgesteld en melden we de kredietovereenkomst bij het BKR.

Is op dit moment je saldo hoger dan € 250? Dan kun je voorkomen dat we de overeenkomst alsnog bij het BKR melden door voor 1 april 2016 je saldo terug te brengen tot onder de grens van € 250. Doe je tussentijds nog een bestelling, dan krijg je opnieuw de inkomens- en lastentoets voorgelegd. Als je die positief beantwoordt, wordt je limiet opnieuw (hoger) vastgesteld en melden we de kredietovereenkomst bij het BKR.

BKR-registratie

Het BKR registreert alle doorlopende en aflopende leningen en kredieten met een limiet hoger dan € 250 en vanaf 1 december 2016 ook alle betaalrekeningen met de mogelijkheid tot roodstand van meer dan € 250. Deze registraties worden positieve registraties genoemd. Als er op een positieve registratie een achterstand ontstaat van meer dan twee maanden wordt dat een negatieve registratie genoemd. Daarmee heeft het BKR een overzicht van iedereen die een of meerdere kredietmogelijkheden tot zijn beschikking heeft.

Voordat je een lening of krediet aangaat, is de verstrekkende partij verplicht je bij het BKR te toetsen. Zo wordt inzichtelijk of je al verplichtingen uit lopende kredieten of leningen hebt en of er betalingsachterstanden zijn. Dat helpt de kredietverstrekker bij het maken van een beslissing. De kredietgever is namelijk verplicht ervoor te zorgen, dat je niet overgecrediteerd raakt. Zo word je als kredietaanvrager dus ook beschermd. Meer informatie over BKR-registraties vind je op de website van BKR.

close
Callback service
Vul a.u.b. alle roodgemarkeerde velden in.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur Nummern in Deutschland zurückrufen können