iconArrowElementiconArrowElementiconArrowElementwarenkorn_kontur_2iconCheckPathElement 2Element 1lupe_dunkelblaulupe_dunkelgrauElement 1konto_kontur_1Element 1herz_kontur_2

Vertrouwelijk en veilig


Privacy

Uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, verstrekt krediet) worden in het Heine-klantenbestand opgenomen. De verantwoordelijke hiervoor is Heinrich Heine B.V., Charles Stulemeijerweg 2, 5026 RT Tilburg. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, acceptatie en uitvoering van het leveringscontract, voor het onderhouden van de daaruit resulterende klantrelatie inclusief de gerichte uitvoering van marketingactiviteiten door Heine of door zorgvuldig door ons geselecteerde derden, voor het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude en het nakomen van wettelijke verplichtingen. Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, worden uw gegevens ook gebruikt voor het uitvoeren van bovengenoemde marketingactiviteiten via email. Uw gegevens worden beschikbaar gesteld aan BKR, DirectPay Services B.V en Otto B.V. voor de doeleinden zoals omschreven onder "Bureau Krediet Registratie" alsmede om uw eerdere betalingsgedrag te verifiëren. Als hieruit blijkt dat u al twee maanden met de betaling van een betaalbaar termijnbedrag achterstallig bent zal Heine u geen producten verkopen. Onze gegevensverwerking is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Als u er bezwaar tegen hebt dat uw adresgegevens voor een ander doeleinde dan de uitvoering van dit contract aan derden worden doorgegeven, kunt u ons dit schriftelijk laten weten. Ook als u geen commerciële aanbiedingen meer van ons wenst te ontvangen kunt u dit schriftelijk mededelen. U kunt vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens richten aan: Heinrich Heine B.V., afdeling Klantenservice, Charles Stulemeijerweg 2, 5026 RT Tilburg. Indien nodig voor het controleren van uw adresgegevens, zal Heine uw gegevens opvragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Heine kan bij het BKR, Otto B.V. en DirectPay Services B.V inlichtingen inwinnen omtrent uw betalingsgedrag. Reageren op ons privacybeleid kan daarnaast op de volgende manieren:
Per email: service@heine-shop.nl
Per telefoon: 0900-1982

Privacy en internet

Bij elk bezoek aan onze website wordt uw ip-adres en, indien mogelijk, uw domeinnaam automatisch door onze server herkend. Heinrich Heine B.V. bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren. Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het toesturen van informatie over ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Heinrich Heine B.V. heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via versturing van een e-mail aan service@heine-shop.nl.

Download en PDF

Uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt slechts bewaard indien u dit direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt. Heinrich Heine B.V. gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft en voor andere marketing- en servicedoeleinden., voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Informatie internettechnologie

Heine maakt via internet gebruik van zogenaamde 'retargeting technologie'. Internetgebruikers die al eens eerder interesse getoond hebben in onze shop en in onze producten, kunnen wij hierdoor voorzien van gerichte reclameboodschappen. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van gepersonaliseerde reclame, waarin rekening wordt gehouden met de interesses van de internetgebruiker, als interessanter wordt ervaren dan reclame waarin deze persoonlijke aanpak ontbreekt. Bij reclametechniek wordt er op basis van zogenaamde 'cookies' een analyse gemaakt van het bezoekgedrag van de gebruiker. Vanzelfsprekend worden er hierbij geen persoonsgebonden gegevens opgeslagen en houdt Heine zich bij de inzet van deze technologie aan de wettelijke voorschriften omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Bij een bezoek aan heine-shop.nl worden tekstbestanden (cookies) opgeslagen op de computer van de gebruiker. Deze cookies worden gebruikt om het aanbod op onze webpagina gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om informatie te tonen die speciaal op uw interesse is afgestemd. Heine gebruikt deze techniek met als doel het aanbod zo goed mogelijk aan te passen aan de wens van de klant. Verder zorgt deze werkwijze voor een verhoogd comfort bij het winkelen op heine-shop.nl.

U hebt natuurlijk de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen, dat onze cookies in de toekomst niet op uw harde schijf worden opgeslagen. Tevens is het mogelijk reeds bestaande cookies te verwijderen.

Voorbeeld in Internet Explorer:
1. Kies in het menu 'Extra' voor de optie 'Internetopties'
2. Klik op het tabblad 'Beveiliging'
3. Nu kunt u aangeven op welke wijze er met cookies moet worden omgegaan (bijv. accepteren of blokkeren)
4. Klik op 'OK' om de instellingen op te slaan

Voorbeeld in Firefox:
1. Kies in het menu 'Extra' voor de optie 'Opties'
2. Klik op het tabblad 'Privacy'
3. Kies in het drop-downmenu de optie 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'
4. Hier kunt u instellen op welke wijze er met cookies moet worden omgegaan (bijv. of ze moeten worden geaccepteerd, hoe lang ze behouden moeten blijven, bij welke websites u cookies altijd wilt accepteren/blokkeren, etc.
5. Klik op 'OK' om de instellingen op te slaan

Alleen door onze cookies te accepteren kunt u volledig gebruik maken van de interessantste functies op heine-shop.nl. Als u bijvoorbeeld een artikel in het winkelmandje plaatst, wordt dat opgeslagen in een cookie. De gegevens van dit cookie kunnen worden uitgelezen door onze server. Als u na het winkelen op heine-shop.nl enkele andere webpagina's bezoekt en vervolgens weer terugkeert naar onze webpagina, zal uw winkelmandje nog steeds gevuld zijn met het betreffende artikel. Deze service is alleen mogelijk door gebruik te maken van cookies!

Heine raadt u dan ook aan om deze cookies niet te blokkeren.

Wij wijzen u er verder op, dat een bestelling via heine-shop.nl alleen mogelijk is als u cookies toestaat.

Google Analytics Overeenkomst bescherming persoonsgegevens
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw surfgedrag mogelijk maken. De door het cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonymization op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van het Europees economisch gebied niet volledig opgeslagen. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies met de instellingen van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. De actuele link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Interne webtracking privacy policy
Op deze website wordt informatie over het surfgedrag van bezoekers van de website anoniem verzameld en opgeslagen. Dit wordt gedaan met behulp van 'cookies': tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die gebruikt kunnen worden voor een anonieme analyse van het bezoek aan de website. In geen geval worden de hierbij verzamelde gegevens gebruikt om bezoekers te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Elk ander gebruik of verspreiding aan derden is uitgesloten. Heeft u bezwaar tegen de geheel anonieme analyse van uw surfgedrag of wilt u dit bezwaar juist opheffen, dan kunt u uw instellingen hier aanpassen.

Webtrends Privacybeleid
Op deze website worden geanonimiseerde gegevens van onze bezoekers verzameld en opgeslagen door Webtrends Analytics, een webanalyse-service van Webtrends EMEA Acquisition Ltd. (www.webtrends.de). Deze data wordt gebruikt voor de analyse van het bezoekersgedrag op onze website. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Hierdoor is herkenning bij een volgend bezoek aan onze website mogelijk. Het IP-adres van de websitebezoeker wordt door Webtrends in een verkorte versie en dus anoniem opgeslagen. Heeft u bezwaar tegen de registratie van uw gegevens door Webtrends of wilt u dit bezwaar juist opheffen, dan kunt u uw instellingen hier aanpassen.

Verzameling van gegevens door AdClear
Wij maken gebruik van de diensten van AdClear GmbH ('AdClear'), om statistische gegevens te verzamelen voor marketingdoeleinden en zo het assortiment voor onze klanten te kunnen optimaliseren. Hiervoor worden zogenaamde 'cookies' (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen) gebruikt. De gegevens worden uitsluitend anoniem verzameld. Er worden geen persoonlijke gegevens aan AdClear verzonden. AdClear GmbH is gecertificeerd met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens door TÜV Saarland.

Bezwaar tegen dataopslag:
Volgens §15 van de actuele Duitse Telecommunicatiewet heeft u als websitebezoeker het recht om het bewaren van uw (anoniem verzamelde) bezoekersgegevens voortaan te weigeren. U kunt aangeven dat AdClear geen gegevens van u mag verzamelen voor marketingdoeleinden. Hiervoor is een cookie genaamd 'adclearoptout' beschikbaar. Uw weigering geldt zolang u het cookie niet verwijdert. Het cookie is gekoppeld aan het domein en aan de browser en de gebruiker van een computer. Wanneer u op verschillende apparaten en met verschillende browsers onze website bezoekt, dient u voor elk apparaat en in elke browser apart het bewaren van gegevens te weigeren. Heeft u bezwaar tegen de registratie van uw gegevens door AdClear of wilt u dit bezwaar juist opheffen, dan kunt u uw instellingen hier aanpassen.

Nieuwsbrief
Als u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief, kunt u deze hier op elk moment weer opzeggen. Om onze nieuwsbriefservice voortdurend te kunnen verbeteren, bevat onze nieuwsbrief een functie waarmee wij kunnen zien of en zo ja wanneer u de nieuwsbrief bekeken hebt.

Informatie

Alle informatie die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via de website uw postadres en/of telefoonnummer bekend maakt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan derden. Verder kunt u als u dergelijke informatie per post en/of telefoon niet wenst te ontvangen op elk moment contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik. Als Heinrich Heine B.V. de informatie die van u is bewaard wil gaan gebruiken voor doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, dan zullen wij u hierover vooraf informeren, zodat u de gelegenheid heeft uw toestemming hiervoor te weigeren.

Wijziging gegevens

Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Verder bieden wij bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Ook als u vindt, dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Heinrich Heine B.V. zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

close
Callback service
Vul a.u.b. alle roodgemarkeerde velden in.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur Nummern in Deutschland zurückrufen können