icon_delivery_service

Veelgestelde vragen

Betalen

Hier vindt u alle vragen en antwoorden over Betalen. Bij Heine kunt u op verschillende manieren betalen, geheel naar uw wensen.
088 - 001 7800 


Hoe kan ik betalen per iDEALDetailsSluiten

iDEAL – hoe werkt het?

• Kies iDEAL als betaalwijze en selecteer uw bank.
• Na het plaatsen van uw bestelling wordt u automatisch doorgeleid naar de door u gekozen bank.
• Meld u hier aan met uw bankgegevens en bevestig de transactie.
• Na succesvolle afronding ontvangt u een bevestiging van uw bestelling per e-mail.

Wat zijn de bankgegevens van Heine?DetailsSluiten

Onze bankgegevens zijn:

ING Bank N.V. Amsterdam
IBAN: NL39 INGB 0007 1102 91
BIC: INGBNL2A

Kan ik in termijnen betalen?DetailsSluiten

Betaling in termijnen

Bestellingen die vanaf 16.10.2017 geplaatst zijn, kunnen niet in termijnen betaald worden.

Hoe kan ik betalen met een creditcard?DetailsSluiten

Betalen met creditcard

Geef bij telefonische bestelling of bestelling via internet aan dat u met een creditcard wenst te betalen. Met een creditcard van VISA of MasterCard bent u altijd verzekerd van een veilige transactie. Daarnaast zorgen de nieuwste coderingstechnieken ervoor dat u altijd veilig kunt betalen.

Tijdens het bestellen wordt u zowel naar het nummer als naar de geldigheid van uw kaart gevraagd en daarnaast naar de creditcardmaatschappij en de veiligheidscode. Het controlenummer is bij VISA en MasterCard een driecijferig nummer dat u vindt op de achterzijde van de kaart.
Op dit moment kunnen wij helaas geen prepaid creditcards accepteren.

Heine maakt gebruik van de beproefde beveiligingsmethoden ’Verified by VISA’ en ’MasterCard SecureCode’. Deze authenticatieprocessen geven de zekerheid dat uitsluitend de rechtmatige kaarthouder en de legitieme online-verkoper aan de transactie deelnemen. Indien de uitgevende bank van uw creditcard aan ’Verified by VISA’ of ’MasterCard SecureCode’ deelneemt, wordt bij een bestelling online, na invoer van uw gegevens (kaartnummer, creditcardmaatschappij, geldigheidsduur en controlenummer) een entry-pagina van uw bank geopend. Hier dient u uw persoonlijke wachtwoord van ’Verified by VISA’ of ’MasterCard SecureCode’ in te voeren

Op deze entry-pagina leest u ook een persoonlijke begroeting, die u zelf bij de registratie voor ’Verified by VISA’ of ’MasterCard SecureCode’ kunt instellen. Na het invoeren van uw wachtwoord kunt u uw bestelling nogmaals in alle rust controleren. Mocht u nog iets aan uw bestelling willen wijzigen, waardoor het te betalen bedrag verandert, dan wordt u gevraagd nogmaals uw creditcardgegevens in te voeren.

Bent u uw persoonlijke wachtwoord voor ’Verified by VISA’ of ’MasterCard SecureCode’ vergeten, neemt u dan contact op met uw bank. Mocht u nog geen persoonlijk wachtwoord hebben, dan wordt tijdens uw online-bestelling op de entry-pagina van uw bank bij de wachtwoordinvoer een registratieformulier getoond. Wanneer u dit formulier hebt ingevuld kunt u uw bestelling bij Heine afronden. Sommige banken bieden de mogelijkheid van uitgestelde registratie. Het is echter belangrijk om te weten dat enkele van deze banken na herhaalde annulering van het registratieproces de creditcard ten behoeve van uw eigen veiligheid blokkeren voor online gebruik. Neemt u in dat geval contact op met uw bank.

Bij betaling met een creditcard kunt u snel en gemakkelijk gebruik maken van alle gangbare diensten van Heine. Wij vragen uw begrip voor het feit dat creditcardbetaling niet gecombineerd kan worden met de opties ’koop op afbetaling’ en ’uitstel van betaling’. Bij betaling per creditcard wordt de aankoopprijs pas in rekening gebracht bij aflevering van de bestelling. Besluit u om een bestelling te retourneren dan schrijven wij het afgeboekte bedrag onmiddellijk na ontvangst van de zending weer bij op uw creditcard.

Hoe kan ik betalen per acceptgiro?DetailsSluiten

Hoe kan ik betalen per acceptgiro?

Betaling in één bedrag:

U ontvangt bij uw bestelling een euro-acceptgiro, waarmee u zeer eenvoudig kunt betalen. Wij verzoeken u met deze ingevulde euro-acceptgiro binnen 14 dagen naar uw bank te gaan. De inhoud van het rekeningoverzicht afgeleverde of teruggezonden artikelen en betalingen. De inhoud van het rekeningoverzicht geldt als juist erkend, als u niet binnen 14 dagen na ontvangst van het rekeningoverzicht laat weten dat u het met de op het rekeningoverzicht vermelde gegevens niet eens bent. Indien u wenst, kan Heine u een nauwkeurigere specificatie van het rekeningoverzicht bezorgen. U dient het op het rekeningoverzicht genoemde saldo te betalen voor de laatste betalingstermijn die op het rekeningoverzicht is vermeld. Als het rekeningbedrag niet voor de laatste betalingstermijn is betaald, heeft Heine het recht rente en/of administratiekosten in rekening te brengen. Bij meer dan een maand achterstand wordt ten minste € 4,00 administratiekosten per maand in rekening gebracht. Als u na een maand het openstaande saldo nog niet hebt betaald, heeft Heine het recht extra rente in rekening te brengen vanaf de dag dat u achterstallig bent tot de dag dat Heine het totale bedrag ontvangt. De hoogte van deze rente komt overeen met de huidige, wettelijke rentevoet. Als u met de betaling van het op het rekeningoverzicht genoemde bedrag achterstallig blijft, heeft Heine het recht op een door haar bepaald tijdstip de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hiermee verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen ten laste van u. Het recht van Heine om de reële kosten in rekening te brengen, indien deze hoger zouden zijn, blijft hierdoor onaangetast.

Bij betaling in één bedrag

Als u meerdere artikelen hebt besteld die in aparte delen worden geleverd, heeft Heine het recht de levering van de artikelen uit te stellen, als u de genoemde betalingsverplichtingen niet nakomt.

Eigendomsvoorbehoud:

Tot volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn bestelde artikelen wettelijk eigendom van de firma Heine.
De catalogusprijzen zijn inclusief BTW. Heine kan de Algemene Voorwaarden die voor de periode nadien gelden, wijzigen.

Nieuwe regelgeving inkomens - en lastentoets DetailsSluiten

Per 1 december 2016 zijn wij wettelijk verplicht al onze kredietovereenkomsten met een limiet hoger dan € 250 bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel te melden. Voorheen was de ondergrens nog € 500 en was het saldo beslissend in plaats van de limiet. Bovendien hoefden we pas een melding te maken bij BKR vanaf twee maanden na ingang van de kredietovereenkomst terwijl we dit nu binnen een maand moeten melden.

Voor kredieten tussen € 250 en € 500 geldt een overgangstermijn van vier maanden. Dat betekent dat we die kredietovereenkomsten pas bij het BKR hoeven te melden als na 1 april 2017 het saldo nog steeds hoger is dan € 250.

Wat zijn de gevolgen?

Heeft u op dit moment geen saldo? Pas als u weer opnieuw een bestelling bij heine plaatst van meer dan € 250 en u voor betaling in termijnen kiest, word je opnieuw gevraagd de inkomens- en lastentoets in te vullen. Als je die positief afrondt, wordt je limiet opnieuw (hoger) vastgesteld en melden we de kredietovereenkomst bij het BKR.

Is op dit moment uw saldo lager dan € 250? Dan krijgt u bij de eerstvolgende bestelling waarmee uw saldo boven de grens van € 250 komt een inkomens- en lastentoets voorgelegd. Als u die positief beantwoordt, wordt uw limiet opnieuw (hoger) vastgesteld en melden we de kredietovereenkomst bij het BKR.

Is op dit moment uw saldo hoger dan € 250? Dan kunt u voorkomen dat we de overeenkomst alsnog bij het BKR melden door voor 1 april 2016 uw saldo terug te brengen tot onder de grens van € 250. Doet u tussentijds nog een bestelling, dan krijgt u opnieuw de inkomens- en lastentoets voorgelegd. Als u die positief beantwoordt, wordt uw limiet opnieuw (hoger) vastgesteld en melden we de kredietovereenkomst bij het BKR.

BKR-registratie

Het BKR registreert alle doorlopende en aflopende leningen en kredieten met een limiet hoger dan € 250 en vanaf 1 december 2016 ook alle betaalrekeningen met de mogelijkheid tot roodstand van meer dan € 250. Deze registraties worden positieve registraties genoemd. Als er op een positieve registratie een achterstand ontstaat van meer dan twee maanden wordt dat een negatieve registratie genoemd. Daarmee heeft het BKR een overzicht van iedereen die een of meerdere kredietmogelijkheden tot zijn beschikking heeft.

Voordat u een lening of krediet aangaat, is de verstrekkende partij verplicht u bij het BKR te toetsen. Zo wordt inzichtelijk of je al verplichtingen uit lopende kredieten of leningen heeft en of er betalingsachterstanden zijn. Dat helpt de kredietverstrekker bij het maken van een beslissing. De kredietgever is namelijk verplicht ervoor te zorgen, dat u niet overgecrediteerd raakt. Zo word u als kredietaanvrager dus ook beschermd. Meer informatie over BKR-registraties vindt u op de website van BKR.

Callback service

Bitte tragen Sie hier Ihre Daten ein
und klicken Sie auf "Senden". Unser Kunden-
service ruft Sie umgehend zurück!

Vul a.u.b. alle roodgemarkeerde velden in.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur Nummern in Deutschland zurückrufen können
heine en partners hebben uw toestemming nodig voor het gebruik van persoonlijke gegevens om onder andere informatie die aansluit bij uw interesses weer te geven. Door op deze website, op een link of op 'OK' te klikken geeft u uw toestemming. U kunt hier uw toestemming weigeren.
OK